Kwaliteitssysteem

Er zijn inmiddels een heleboel regeltjes waar we ons aan moeten (en willen) houden. En dat is nog niet genoeg, we moeten ook aan kunnen tonen dat die regeltjes bij iedereen bekend zijn, en ze moeten op papier staan.
Daarom hebben we een regeltjesboek gemaakt, waarin staat

  • Aan welke eisen we voldoen
  • Hoe we ons werk doen (procesbeschrijvingen)
  • Welke procedures we volgen
  • Welke formulieren we daarbij gebruiken
Het regeltjesboek is nooit af, omdat wij altijd bijleren (en de eisen ook steeds veranderen). U vindt het hier.
Meteen naar de klachtenprocedure, de huisregels, het noodplan en de privacyverklaring.

Samen blijven leren

Vanuit de FLZ worden wij steeds gevoed met veranderingen in de regelgeving, waar we ons kwaliteitssysteem op aanpassen, zodat we het Keurmerk mogen blijven voeren.
Het Platform Kleinschalige Zorg in Rivierenland is een platform waar we kennis en ervaring delen, en waar samenwerkingsverbanden ontstaan, zodat we samen de zorg in onze regio kunnen blijven verbeteren.
De Vereniging Zorgboeren Rivierengebied is een club Gelderse zorgboeren. Wij delen onderling kennis en proberen samen handige manier te vinden om de kwaliteit van ons werk te verbeteren zonder dat de administratieve lasten hoger worden.
Wij zijn eenPactum Jeugdzorgboerderij. Voor en met Pactum verzorgen wij logeer- en crisisopvang. Pactum ondersteunt ons met kennis, 24/7 hulplijnen en trainingen.

Keurmerk Kwaliteit laat je zien! PKZR Vereniging Zorgboeren Rivierengebied Pactum